แก้ปัญหาเสียงกระตุก ก้อง สะท้อนใน win7 ครับ

 

 

วีดีโอสอนการตั้งค่าแยก 8 ไลน์ Sound USB 7.1
กดฟันเฟือง แล้วเลือก 720HD เพื่อความคมชัดของภาพ

 

ตั้งค่าแยก 8 ไลน์โปรแกรมไม่แท้

 

ตั้งค่า 8 ไลน์ Win 7 8 10

 

ตั้งค่า 6 ไลน์ Windows XP

 

 

สูตรการตั้งค่าแยกไลน์ By 1soundpro Music

ตั้งค่าแยกไลน์ 8 ไลน์ Extreme Karaoke 2.0.203 แท้ สำหรับ กล่องแยก 8 ไลน์ 1soundpro ทุกรุ่น

เครื่องดนตรี
ช่องลำโพง
1.Main Instrument 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) SR
2.Piano 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) SR
3.Chromatic Percussion 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) SR
4.Organ 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) SR
5.Accordion 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) SR
6.String 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) SR
7.Ensenble 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) SR
8.Synth 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) SR
9.Ethnics 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) SL
10.Guitar Clean 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) SL
11.Guitar Nylon 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) SL
12.Guitar Jazz 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) SL
13.Guitar Overdriven 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) SL
14.Guitar Distortion 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) SL
15.Bass 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) SW
16.brass 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) SL
17.Reed 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) SL
18.Saxophone 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) SL
19.Pipe 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) SL
20.Percussive 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) FC
21.Kick Drum 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) FL
22.Snare 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) FR
23.Side Stick 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) FR
24.Tom Low 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) RL
25.Tom Mid 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) RL
26.Tom High 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) RL
27.Hihat 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) RR
28.Cowbell 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) FC
29.Cymbel 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) RR
30.Bongo 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) FC
31.Conga 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) FC
32.Timbale 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) FC
33.Percussion 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) FC
34.Metronome 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) SL+SR
35.Melody 1Soundpro Live Concert PA PRO Speaker ( USB Sound Device ) SL+SR
36.Live Audio 1   Speaker ( USB Sound Device ) SL+SR
37.Live Audio 2   Speaker ( USB Sound Device ) SL+SR
38.Live Audio 3   Speaker ( USB Sound Device ) SL+SR
39.Live Audio 4   Speaker ( USB Sound Device ) SL+SR
40.Live Audio 5   Speaker ( USB Sound Device ) SL+SR
41.Live Audio 6   Speaker ( USB Sound Device ) SL+SR
42.Live Audio 7   Speaker ( USB Sound Device ) SL+SR
43.Live Audio 8   Speaker ( USB Sound Device ) SL+SR
44.Live Audio 9   Speaker ( USB Sound Device ) SL+SR
45.Live Audio 10   Speaker ( USB Sound Device ) SL+SR
46.Live Audio 11   Speaker ( USB Sound Device ) SL+SR
47.Live Audio 12   Speaker ( USB Sound Device ) SL+SR
48.Live Audio 13   Speaker ( USB Sound Device ) SL+SR
49.Live Audio 14   Speaker ( USB Sound Device ) SL+SR
50.Live Audio 15   Speaker ( USB Sound Device ) SL+SR
51.Live Audio 16   Speaker ( USB Sound Device ) SL+SR
52.VST Instrument 1   Speaker ( USB Sound Device ) SL+SR
53.VST Instrument 2   Speaker ( USB Sound Device ) SL+SR
54.VST Instrument 3   Speaker ( USB Sound Device ) SL+SR
55.Audio Player   Speaker ( USB Sound Device ) SL+SR
56.Video Player   Speaker ( USB Sound Device ) SL+SR

สูตรการตั้งค่าแยกไลน์ By 1soundpro Music

ตั้งค่าแยกไลน์ 8 ไลน์ extreme Karaoke 2.0.38 สำหรับ กล่องแยก 8 ไลน์ 1soundpro ทุกรุ่น

เครื่องดนตรี ช่องลำโพง
0.Main Instrument Speaker (USB Sound Device) -> Mono Side Right
1.Pinao Speaker (USB Sound Device) -> Mono Side Right
2.Chromatic Percussion Speaker (USB Sound Device) -> Mono Side Right
3.Organ Speaker (USB Sound Device) -> Mono Side Right
4.String Speaker (USB Sound Device) -> Mono Side Right
5.Ensenble Speaker (USB Sound Device) -> Mono Side Right
6.Synth Speaker (USB Sound Device) -> Mono Side Right
7.Ethincs Speaker (USB Sound Device) -> Mono Side Right
8.Guitar Distrotion Speaker (USB Sound Device) -> Mono Side Left
10.Bass Speaker (USB Sound Device) -> Mono Subwoofer
9.Gutiar Speaker (USB Sound Device) -> Mono Side Left
11.Brass Speaker (USB Sound Device) -> Mono Side Left
12.Reed Speaker (USB Sound Device) -> Mono Side Left
13.Pipe Speaker (USB Sound Device) -> Mono Side Left
14.Kick Drum Speaker (USB Sound Device) -> Mono Front Left
15.Snare Speaker (USB Sound Device) -> Mono Front Right
16.Tom High Speaker (USB Sound Device) -> Mono Rear Left
17.Tom Speaker (USB Sound Device) -> Mono Rear Left
18.Hi-hat Speaker (USB Sound Device) -> Mono Reat Right
19.Cowbell Speaker (USB Sound Device) -> Mono Center
20.Crash&Ride Speaker (USB Sound Device) -> Mono Reat Right
21.Hard Percussion Speaker (USB Sound Device) -> Mono Center
22.Misc Percussion Speaker (USB Sound Device) -> Mono Center

 

สูตรการตั้งค่าแยกไลน์ By 1soundpro Music

ตั้งค่าแยกไลน์ 8 ไลน์ Karalight Crack 2.0.2 สำหรับ กล่องแยก 8 ไลน์ 1soundpro ทุกรุ่น

ค่า Option = Buffer Size 256

ค่า Speakers = Multi Channal

ค่า Sampling Rate = 44100 KHz

No.
instrument
Speaker Out
1
Bass Speaker (USB Sound Device) -> Mono Rear2 Left
2
Gt.Clean Speaker (USB Sound Device) -> Mono Rear2 Right
3
Gt.Dist Speaker (USB Sound Device) -> Mono Rear2 Right
4
Trumpet Speaker (USB Sound Device) -> Mono Rear2 Right
5
Keyboard Speaker (USB Sound Device) -> Mono Subwoofer
6
Hi-hat Speaker (USB Sound Device) -> Mono Center
7
Tom 1-3 Speaker (USB Sound Device) -> Mono Rear Left
8
Cowbell Speaker (USB Sound Device) -> Mono Rear Right
9
Percussion Speaker (USB Sound Device) -> Mono Rear Right
10
Snare Drum Speaker (USB Sound Device) -> Mono Front Left
11
Kick Drum Speaker (USB Sound Device) -> Mono Front Right

 


สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 082-3292891 หนึ่งซาวด์โปร มิวสิค