เครื่องเสียงนำเข้าจากต่างประเทศ คัดเกรด สภาพสวยสมบูรณ์ พร้อมการรับประกัน นาน 3 เดือน ระบบคาราโอเกะ วงดนตรี โรงแรม ห้องอาหาร ห้องคาราโอเกะ

การเติมเพลงแบบ EMK
การเติมเพลงแบบ XMK
ราคา 4 เดือน 1,000 บาท
ราคา ปีละ 3,600 บาท

 

ราคาโปรโมชั่นเพลง XMKL กีต้าร์สด โชว์คอร์ด

รายการ
เงื่อนไข
ราคา
1
ค่าสมัครรายปีที่ 1 ( 2553 )
1,500
2
ค่าสมัครรายปีที่ 2 ( 2554)
1,500
3
ค่าสมัครรายปีที่ 3 ( 2555)
1,500
4
ค่าสมัครรายปีที่ 4 ( 2556)
1,500
5
ค่าสมัครรายปีที่ 5 (2557)
1,500
6
ค่าสมัครรายปีที่ 6 (2558)
1,500
7
ค่าสมัครรายปีที่ 7 (2559)
1,500
8
ค่าสมัครรายปีที่ 8 (2560)
1,500
9
ค่าสมัครรายปีที่ 9 (2561)
2,000
10
ค่าสมัครรายปีที่ 10 (2562)
2,500
11
ค่าสมัครรายปีที่ 11 (2563)
3,000
12
ค่าสมัครรายปีที่ 12 (2564)
3,500
13
ค่าสมัครรายปีที่ 13 (2565)
3,600
14
ค่าสมัครรายปีที่ 14 (2566)  
  ค่าสมัครรายปีที่ 1-13
26,600