ไฟล์เพลง MIDI เดือนละ 250 บาท 

midi สอนวิธีลงเพลงด้านล่าง

 

สอนลง XMK กีต้าร์สด วิธีลงด้านล่าง

 

 

ราคาโปรโมชั่นเพลง XMKL กีต้าร์สดๆ

รายการ
เงื่อนไข
ราคา
1
ค่าสมัครรายปีที่ 1 ( 2553 )
1,500
2
ค่าสมัครรายปีที่ 2 ( 2554)
1,500
3
ค่าสมัครรายปีที่ 1 + 2
2,500
4
ค่าสมัครรายปีที่ 3 ( 2555)
2,000
5
ค่าสมัครรายปีที่ 4 ( 2556)
2,000
6
ค่าสมัครรายปีที่ 3 + 4
3,000
7
ค่าสมัครรายปีที่ 5 (2557)
2,500
8
ค่าสมัครรายปีที่ 6 (2558)
2,500
9
ค่าสมัครรายปีที่ 5 + 6
4,000
10
ค่าสมัครรายปีที่ 7 (2559)
3,000
11
ค่าสมัครรายปีที่ 8 (2560)
3,500
12
ค่าสมัครรายปีที่ 9 (2561)
3,600
13
สมัคร 8 ปี 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8
16,000
14
สมัคร 9 ปี 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9
19,600